Koos-jan de Jager (1995) is promovendus aan de Vrije Universiteit. In 2018 rondde hij de research master Geschiedenis aan de VU af met een scriptie over de ontwikkeling van religieus anticommunisme in het interbellum. Hij publiceerde diverse artikelen over de religieuze en politieke geschiedenis.

Zijn promotieonderzoek gaat over de rol van religie in de Indonesische oorlog, 1945-1950. Daarbij kijkt hij in het bijzonder naar de oorlogservaringen van Nederlandse militairen en de rol die geloof, kerk en geestelijke verzorging daarin speelde. Hiervoor onderzoekt hij een groot aantal gepubliceerde en niet-gepubliceerde egodocumenten.

Interessegebieden

 • Moderne religieuze en politieke geschiedenis;
 • Religie en oorlogsvoering, oorlogservaringen;
 • Egodocumenten in de militaire geschiedschrijving;
 • Transnationale geschiedenis van religie en religieuze organisaties;
 • Geschiedenis van religieus gemotiveerd anticommunisme;
 • Ontwikkeling en emancipatie van orthodox-protestantse groepen in Biblebelts.

Koos-jan de Jager MA is PhD-student at the Vrije Universiteit Amsterdam. His main field of research is modern religious and political history. For his PhD-project, he is working on the role of religion in the Indonesian war of independence, 1945-1950. In 2018 he graduated cum laude from the Research Master History at the Vrije Universiteit Amsterdam. For his MA-thesis, he studied the development of religious anti-communism in the Netherlands between 1917 and 1939. He is editor for the Dutch historical journal Transparant and secretary of the board of editors of the peer reviewed journal Trajecta. Religion, Culture and Society in the Low Countries.

Research interests

 • Religious history of the nineteenth and twentieth century;
 • Religion and modern warfare, war experiences;
 • Egodocuments in military and religious history;
 • Transnational history and religious interconnectedness;
 • Religious anti-communism in Europe;
 • Orthodox-protestants groups in the Netherlands and Europe, strong religion in the BibleBelt(s);
 • Petitions and the development of confessional political parties.